Tag Archive: วิธีให้คนติดตาม

ธ.ค. 27

วิธีสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ

สมบรูณ์

  วิธีสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ คุณสามารถทำให้ใครก็ตามรู้สึกประทับใจเมื่อพบกันครั้งแรก  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว หรือเรื่อง การงาน ตลอดจนเรื่องอื่นๆ   สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณเป็นฝ่ายได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่ว่าจะทำ อะไรก็ตาม  ทำให้คุณประสบความสำเร็จที่เหนือกว่า    เรามาดูเคล็ดลับกันดีกว่าครับ   เคล็ดลับก็คือ     ในการที่ทำให้ใครก็ตามรู้สึกประทับใจเมื่อพบครั้งแรกนั้น  สิ่งที่ทำง่าย ที่สุด คือ จงยิ้มด้วยความจริงใจ    มันเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับ  รับรองผู้คนจะรู้สึกดีใน ทันทีเพราะรอยยิ้มมีอิทธิพลทำให้ผู้คน “ถูกชะตา” กับเราได้ง่าย และรวดเร็วที่สุด ทำให้เขามี “ความรู้สึกประทับใจเมื่อแรกพบ”   รอยยิ้มเป็นการสื่อความหมายถึงความสุข ผู้คนจะชอบอยู่ใกล้กับคนที่มีความสุข  ผู้คนจะรู้สึกว่าน่าคบ หากเขาเจอใครก็ตามที่มีรอยยิ้มที่จริงใจในแรกพบ เขาจะชอบคุณและหลงไหลในตัวคุณครับ   รอยยิ้มเป็นการแสดงถึงความยินดีที่ได้พบเขา  และเขาจะรู้สึกสนใจคุณมากขึ้นที่ได้พบคุณ  เขาจะชอบคุณและหลงไหลในตัวคุณมากขึ้น   รอยยิ้ม เป็นสื่อถึงการยอมรับ และจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าคุณยอมรับเขา  อย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเขาจะเป็นเช่นใด ดังนั้นถ้าเขารู้สึกประทับใจในครั้งแรกที่ได้พบกับคุณ  เขามักจะประเมินการกระทำในอนาคตของคุณด้วยจิตใจ ที่อ่อนโยนกว่าความเป็นจริง   หากคุณตั้งใจ ทำช่วงเวลาเริ่มต้นครั้งแรกให้ดีที่สุดแล้ว ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ตามหลังจากนั้นก็ไม่สำคัญ เพราะคุณได้ทำให้เขาประทับใจไปเรียบร้อยแล้ว  และีนี้ก็คือเหตุผลหนึ่ง ที่การยิ้มมีความสำคัญอย่างยิ่ง  คุณสามารถทำได้ทันที และมันจะบอกอะไรมากมายเกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งล้วนเป็นไปในทางบวกทั้งสิ้นครับ …

Continue reading »