วิธีการออมเงิน

การออมเงิน

 • ในทุก ๆ เดือน ควรมีการจัดสรรเงินออมไว้ที่ 10%  ของรายรับ
 • มีการออมพิเศษ เพิ่มเติม

 

เพิ่มพลังการออม

1. หัก 10% เป็นเงินเก็บทันที เพื่อให้เป็นรางวัลกับตนเอง ในการทำงานของเรา
1
2. ครบ 6 เดือน เพิ่มเป็น 15% หรือ 20%
 •   10%    เพื่อความมั่นคง
 •   10%    เพื่อยามฉุกเฉิน

 

3. ครบ 6 เดือนถัดมา เพิ่มเป็น 30%

 • 10%    เพื่อความมั่นคง
 • 10%    เพื่อยามฉุกเฉิน
 • 10%    เพื่อลงทุน

 

4. ครบ 6 เดือนถัดมา เพิ่มเป็น 50%

 • 10%    เพื่อความมั่นคง
 • 10%    เพื่อยามฉุกเฉิน
 • 30%    เพื่อลงทุน ใช้เงินไปหาเงิน

 

 

4 สิ่งสำคัญของการบริหารการเงิน

 

1.  คุณต้องรู้ว่าเงินเข้ามาจากไหน

2.  คุณต้องรู้ว่าใช้เงินไปเท่าไหร่

3.  คุณต้องจ่ายออก  ให้น้อยกว่าเงินเข้า

4.  ต้องลงบันทึกรายได้   และรายจ่ายทุกรายการอย่าง     ถูกต้องตรวจสอบได้

 

หลักการ ใช้จ่าย อย่างเหมาะสม

 

1.ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล     “ แยกความจำเป็น”  ออกจาก “ ความอยาก”

2. ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ

 •  รู้จัก การอดทน รอคอย
 • รู้จักกำลังตนเอง ไม่เกินตัว

3.  ทำสมุด “สะกดรอยเงิน” เพื่อตรวจสอบว่าเงิน  เดินทางไปไหน

4.    นึกถึงวันข้างหน้า “มีภูมิคุ้มกัน”   ( การออม )

 

กรุณา…ลงทะเบียน,รับฟรี!แค่กรอก ชื่อ… อีเมล์… ด้านบนขวามือครับ

ท่านจะได้รับบทความพิเศษ  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น (นอกเหนือบทความในเว็บนี้)


ท้ายนี้อย่าลืมแบ่งปันสิ่งดี ๆ ที่คุณได้รับให้กับคนที่คุณรู้จักด้วยนะครับ
โดยการคลิก  Like,  tweet ,  g+1, share,  แล้วแต่ความสะดวก ครับ
อย่าลืม แสดงความคิดเห็นด้านล่างบทความนี้ด้วยนะครับ เพราะความเห็น
ของท่านมีประโยชน์ผมจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ  ขอขอบคุณมากครับ

แด่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคุณ

วีระ  ศรีหะรัญ
086-3459746
sriharun@gmail.com