วิธีวางแผนบริหารการเงิน

 

วิธีวางแผนบริหารการเงิน

                    ในอดีตผมไม่ได้วางแผนการใช้เงิน เพราะคิดว่าจะมีเงินใช้ตลอดไป  แล้วก็ยังมีเงินเหลือเก็บด้วย  ไม่ได้มีประสบการณ์ว่า สิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอน ผมมีความฝันอยากรวยเป็นเศรษฐี ตอนผมเรียนจบใหม่ๆผมขยันทำงาน  ไต่เต้าจากเลขศูนย์ จนกลายเป็นนักธุรกิจ  เจ้าของโรงงานผลิตเสื้อผ้าและสินค้ากิ๊ฟช็อป  ค้าส่งทั้งในและต่างประเทศ 

      เสียดายผมไม่มีโค้ชที่ปรึกษาเรื่องการวางแผนการบริหารการใช้เงิน  หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540 ทำให้ผมเข้าใจเรื่องเงินเมื่อตอนที่วิกฤตทางการเงินแล้ว หลายๆปีต่อจากนั้น ทำให้มีภาระหนี้สินตามมา เพิ่มขึ้นทุกปี จนปี 2548 มีหนี้สินเป็น 10กว่าล้าน

ผมเชื่อว่าถ้าผมเข้าใจหรือได้วางแผนการใช้เงินในขณะที่เศรษฐกิจยังดีอยู่ น่าจะผ่อนหนักเป็นเบาได้เป็นอย่างน้อย  แต่ผมมั่นใจว่าคงไม่เป็นหนี้แน่นอน ถ้าผมเข้าใจการบริหารการเงินเหมือนอย่างวันนี้ ผมขอฝากบทเรียนอันมีค่านี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกๆท่าน  อย่าได้ทนทุกข์ทรมานอย่างผมเลย รีบวางแผนบริหารการเงินเถอะครับ

 

แล้วจะเริ่มอย่างไร?  มีหลักวางแผนการเงินเป็นข้อๆ ดังนี้

1.ต้องตั้งเป้าหมายวางแผนการเงินอย่างจริงจัง

การวางแผนการเงิน ถือเป็นข้อพึงปฏิบัติแรกที่ทุกคนจะต้องทำ ทั้งวางแผนการเงินของตัวเองและครอบครัวให้เหมาะสม ซึ่งเชื่อมโยงถึงรายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน ภาษี การจัดการ หนี้สิน และการเตรียมตัวป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยขั้นตอนการวางแผน ประกอบด้วย

 

  • การสำรวจตัวเอง  เพื่อให้รู้จักอุปนิสัยทางการเงิน รู้เงื่อนไขข้อจำกัดของตนเองเพื่อจะได้นำมาปรับใช้ในการวางแผนทางการเงิน

 

  • กำหนดเป้าหมาย หรือสิ่งที่ต้องการ และระยะเวลา โดยแบ่งเป็น เป้าหมายระยะยาว (5-10ปี) เป้าหมายระยะกลาง 3-5ปี) และเป้าหมายระยะสั้น(ไม่เกิน 1 ปี)

 

  • จัดสัดส่วนการใช้เงินให้เหมาะสม ควรวางแผนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อน แล้วนำเงินที่เหลือ มาออมหรือลงทุน ด้วยวิธีต่างๆ โดยคะเนว่า จะได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับเงินที่ต้องการ

 

  • ทำตามแผน นำแผนมาปฏิบัติ ถ้าตัวเลขที่วางไว้ยังห่างไกล ให้ปรับแผนเสียใหม่ เช่น ตัดค่าใช้จ่าย หรือลดเพิ่มเงินเป้าหมายไปในทางที่ดีขึ้น

 

2.ต้องจัดงบควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนตัว

แผนการเงินจะสำเร็จไปไม่ได้ หากขาดการจัดงบประมาณหรืองบดุล ซึ่งเป็นตัวช่วยควบคุมการใช้เงิน ไม่ให้ออกนอกลู่ นอกทาง เริ่มจาก รายละเอียดดังนี้

 

รวมตัวเลขรายได้ ของคุณทั้งหมด เช่น เงินรายเดือน เงินพิเศษต่างๆ เงินค่าเช่า อื่นๆ ที่ก่อเกิดรายได้ทั้งหมด

 

  • รวบรวมและจดบันทึกรายจ่าย โดยหมั่นรวบรวมและจดบันทึกรายจ่ายว่าแต่ละวัน รวมแต่ละเดือน  คุณจ่ายเงินไปกับเรื่องใดบ้าง

 

  • คาดคะเนรายจ่ายในอนาคต โดยปกติจะดูจากรายจ่ายปัจจุบันที่เรารวบรวมมาเป็นพื้นฐาน แล้วบวกอัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้นเข้าไป

 

  • ทำสรุปงบประมาณ แล้วตั้งงบดุลเงินสด  โดยทำตารางแบ่งช่องรายรับ-รายจ่าย แล้วแบ่งระยะเวลาเป็นช่วงๆ เช่น ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน ต่อปี รวมยอดของทั้งรายรับและรายจ่าย  แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน หากผลรายรับมากกว่า แสดงว่า ควบคุมค่าใช้จ่ายสำเร็จ  ถ้าติดลบ ให้กลับมาดูที่รายจ่ายว่าจะตัดส่วนใดออกไปได้บ้าง

 

  • ติดตามทำบัญชี รายรับรายจ่าย การใช้เงิน และปรับปรุงงบประมาณอยู่เสม่ำเสมอ

 

3.ต้องเก็บออม

การเก็บออมควรแยกบัญชีเงินฝากเป็น 3 บัญชี ได้แก่ บัญชีใช้จ่ายเผื่อฉุกเฉิน บัญชีเงินออม และบัญชีเพื่อการลงทุนธุรกิจ ซึ่งเคล็ดลับการออมนั้น มี 2 วิธี ได้แก่

1.ออมแบบลบสิบ โดยหักเงิน 10% ของรายได้ทุกเดือนมาเป็นเงินออม วิธีเหมาะกับคนที่มีวินัยในการออม ส่วนวิธีที่ 2 คือ

2.ออมแบบเพิ่มสิบ สำหรับคนที่ชอบซื้อ เมื่อซื้อของสิ่งใดก็ตามให้เพิ่มเงินอีก 10% ของมูลค่ามาเป็นเงินออม

 

4.ต้องบริหารหนี้ (หนี้เป็นกับดักทางการเงิน)

การมีหนี้เป็นทุกข์ที่สุดในโลก ผมรับเต็มๆมาแล้ว แทบเอาชีวิตไม่รอด ซึ่งหนี้นั้น มีทั้ง “หนี้ดี” และ “หนี้เสีย” ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ครับ

 

1.หนี้ดี คือ หนี้ที่นำไปซื้อสิ่งของจำเป็นที่ก่อให้เกิดเป็นทรัพย์ในปัจจุบันและอนาคต เช่น บ้าน ที่ดิน การศึกษาของลูก

 

2.หนี้เสีย คือ หนี้ที่ไม่ทำให้เกิดทรัพย์สิน ทั้งนี้วิธีการที่ดีที่สุดในการลดหนี้ คือ พยายามปลดหนี้ให้เร็วและมากที่สุดโดยไม่กระทบกับรายจ่ายประจำที่จำเป็น  เพื่อชำระหนี้สิน ที่ถูกคิดดอกเบี้ยแพงที่สุด เช่น บัตรเครดิต และหนี้นอกระบบ

 

กรุณา…ลงทะเบียน,รับฟรี!แค่กรอก ชื่อ… อีเมล์… ด้านบนขวามือครับ

ท่านจะได้รับบทความพิเศษ  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น (นอกเหนือบทความในเว็บนี้)

 

ท้ายนี้อย่าลืมแบ่งปันสิ่งดี ๆ ที่คุณได้รับให้กับคนที่คุณรู้จักด้วยนะครับ
โดยการคลิก  Like,  tweet ,  g+1, share,  แล้วแต่ความสะดวก ครับ
อย่าลืม แสดงความคิดเห็นด้านล่างบทความนี้ด้วยนะครับ เพราะความเห็น
ของท่านมีประโยชน์ผมจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ  ขอขอบคุณมากครับ

แด่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคุณ

วีระ  ศรีหะรัญ
086 3459746
sriharun@gmail.com