«

»

ส.ค. 04

วิธีเพิ่มพลังสมองสร้างความคิดบวก

วิธีเพิ่มพลังสมองสร้างความคิดบวก

ความคิดบวกความคิดของผู้คนได้วิจัยผลการทดลองพบว่า 75- 90% ของพลังสมอง ใช้ความคิดหมดไปกับการคิดเรื่องที่ไม่ก่อประโยชน์ และมักจะใส่ความคิดผิด ๆ ให้กับตัวเอง

 

ถ้าจะเปรียบเทียบการทำงานของคอมพิวเตอร์   ถ้าเราใส่ software ที่ผิด  ผลการคำนวณก็ออกมาผิด  

ถ้าจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงาน ระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ ในทางทฤษฎี พบว่า…………..

” สมองมนุษย์เก็บข้อมูลได้เยอะกว่า และสามารถประมวลข้อมูล ที่มีความสลับซับซ้อน ได้รวดเร็วดีกว่าคอมพิวเตอร์

 

  • แล้วทำไมเราจึงเรียนรู้ช้า? เพราะขาดความสามารถในการจดจ่อความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเวลานานได้ และไม่สามารถควบคุมความคิด ให้คิดในทางที่สร้างสรรค์ได้   เนื่องจากคนส่วนใหญ่จะปล่อยให้สถานการณ์ภายนอก ชักจูงความคิดให้กระโดดไปมา คิดเรื่องในอดีต  หรือเรื่องที่ก่อความทุกข์ให้กับตนเอง และมักปล่อยให้ความคิดทำลายตัวเอง เข้ามาบั่นทอนประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ทำให้เรียนรู้ช้า, คิดไม่ชัดเจน คิดไม่ทัน  สุดท้ายคิดลบอยู่บ่อยๆ 

 ความคิดบวก ดอกไม้

 

วิธีฝึกเพิ่มพลังสมองสร้างความคิดบวก

1. เปลี่ยนความคิดจากลบให้เป็นความคิดเชิงบวก ฝึกอะไรบ้าง?

  • ทำงานอย่างมีเป้าหมาย  ถ้าอยากฉลาดแบบนักคิดระดับโลก ก็ต้องคิดเหมือนพวกเขา คือ ทำสิ่งต่าง ๆ อย่างมีเป้าหมาย เช่น ก่อนจะอ่านหนังสือก็ต้องรู้ก่อนว่า เรากำลังจะอ่านอะไร อ่านไปเพื่ออะไร เป็นต้น 

 

  • ต้องรู้ระบบความคิดของเราก่อนว่า ความคิดไหนทำให้เราคิดในทางลบ เช่น เมื่อเราเห็นคนอื่นทำไม่ได้เราจึงคิดว่าเราทำไม่ได้ , เชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้ เพราะความจำไม่ดี เป็นต้น

 

  • ตัดความคิดในทางลบทิ้งแล้วใส่ความคิดบวกลงไปแทนที่ เช่น คนอื่นทำไม่ได้ช่างเขา แต่เราทำได้ก็แล้วกัน , “เราทำได้”  ถ้าเราคิดว่าเราทำได้ เป็นต้น

 

 

2. หัดผ่อนคลายทั้งกายและใจ จากการทดลองพบว่า คนเราจะเรียนรู้ได้เร็วเมื่ออยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายทั้งกายและใจ  ดังนั้นเราควรรู้จักผ่อนคลายจิตใจบ้าง เช่น ฝึกโยคะ   ฝึกสมาธิ หรือ การสวดมนต์ อาจกล่าวได้ว่า การผ่อนคลายร่างกาย และจิตใจจะช่วยยับยั้งความคิดลบได้ชั่วคราว   ทำบ่อยๆทำให้ความคิดบวกเข้ามาแทนที่

ผ่อนคลายได้ความคิดบวก

 

3. พยายามสังเกตว่าตัวเองเรียนรู้มีความคิดบวกได้ดีจากสื่อใด ถึงแม้สมองจะมีคุณสมบัติเหมือนกัน แต่รูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน บางคนเรียนรู้ได้เร็วจากการพูดคุยกับผู้อื่น, การอ่าน, บางคนต้องคิดหาด้วยตัวเอง, ต้องเห็นด้วยตา   ฟังไม่เข้าใจ

 

บางคนต้องเขียนหรือดูภาพ หรือบางคนต้องฟังอย่างเดียว ดังนั้นถ้าเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้ให้เกิดพลังความคิดบวกดีขึ้น จำเป็นต้องสำรวจตัวเองว่า

• รูปแบบการเรียนรู้แบบใดทำให้เราเรียนรู้ได้เร็ว? 

• ในช่วงเวลาใดของวันที่เรามีสมาธิสูงสุด กระตือรือร้นสูงสุด?

 

 

4. พยายามสร้างจุดเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลกับความคิด จะช่วยให้เราสามารถเก็บข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างประสิทธิภาพ อาจใช้การตั้งคำถาม , การเปรียบเทียบข้อมูล เพราะ สูงสุดของการเรียนรู้ คือ การนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

รวมความคิด

 

5. หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ นอกจากจะทำให้เรามีความสดชื่น กระตือรือร้น แล้วเมื่อเราออกกำลังกายนานติดต่อกัน 12 – 20 นาที จะส่งผลให้สมอง และความคิดดียิ่งขึ้น ทำให้สมองทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนซ้าย ส่วนขวา และสมองส่วนกลาง ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างสะดวก ทำให้เราใช้ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถใช้สมองทั้ง 3 ส่วนได้พร้อม ๆ กันในเวลาเดียว

 

 

6. ควรเข้าใจการทำงานของสมอง การทำงานของสมองในส่วนความจำจะทำงานได้ดีในเวลาที่ต่างกัน ดังนี้

  • ความจำระยะสั้น ทำงานได้ดี  ช่วงเช้า
  • ความจำระยะระยะยาว ทำงานได้ดี ช่วงบ่าย
  • จำเกี่ยวกับตัวเลข ทำงานได้ดี ช่วงก่อนนอน

 

 

กรุณา…ลงทะเบียน,รับฟรี!  แค่กรอก  ชื่อ… อีเมล์… ด้านบนขวามือครับ

ท่านจะได้รับบทความพิเศษ  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น (นอกเหนือบทความใน Blog นี้)

 

ท้ายนี้อย่าลืมแบ่งปันสิ่งดี ๆ ที่คุณได้รับให้กับคนที่คุณรู้จักด้วยนะครับ
โดยการคลิก  Like,  tweet ,  g+1, share,  แล้วแต่ความสะดวก ครับ
อย่าลืม แสดงความคิดเห็นด้านล่างบทความนี้ด้วยนะครับ เพราะความเห็น
ของท่านมีประโยชน์ผมจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ  ขอขอบคุณมากครับ

แด่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคุณ

วีระ  ศรีหะรัญ
086-3459746
sriharun@gmail.com