«

»

ก.ย. 16

ต้องทำธุรกิจที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้แล้วรวย

ต้องทำธุรกิจที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้แล้วรวย            

     

    ผมมีแนวความคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ชอบคิดค้นหาสิ่งที่ง่ายและดีกว่า

อยู่เสมอ จนทุกวันนี้ก็ได้มีสิ่งที่ผมค้นหามานานจนกลายเป็นความจริง และเป็นไปได้

แต่ผู้อื่นหลายๆ คนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก          

     

       ผมได้อ่านประวัติของผู้ประสบความสำเร็จ พบว่ามีนักธุรกิจประเภทหนึ่งที่มัก

ก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ในระดับประเทศหรือระดับโลก นั่นก็คือนักธุรกิจที่สร้าง

ธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ หรือสร้างระบบที่ผู้อื่นทำไม่ได้ แต่เขาจะทำมันได้ แล้วเขาก็

ทำได้จริงๆ  เขาก็จะกลายเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยเป็นอย่างมาก

ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้         

 ส่วนใหญ่นักธุรกิจเหล่านี้  เขาจะไม่มีเงินทุน ไม่มีเงินทองทรัพย์สินมาก แต่

ต้นทุนที่พวกเขามีก็คือ “จินตนาการ” ที่ทำให้สามารถผลักดันและแปรเปลี่ยนสิ่ง

ที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ เพื่อสร้างความสำเร็จยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับเขา           

 

       จิตนาการจะเกี่ยวของกับการสร้างธุรกิจ   ประเภทใหม่ๆ แนวใหม่ๆ ระบบใหม่ๆ

ล้วนเกิดขึ้นจากการ “จิตนาการ”ทั้งสิ้น ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกันได้ง่ายๆ            

 

        ธุรกิจที่เกิดจากจินตนาการนั้น ต้องเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำ ไม่เคยมีใครเห็น

หรือคิดค้นกันมาก่อน ถ้ามีผลตอบแทนความต้องการของผู้คนจำนวนมากในสังคม

ด้วยแล้ว  จะทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมหาศาล          

     

       จากที่ได้กล่าวมานี้ ท่านคุณผู้อ่านคงพอมองภาพออกว่าการสร้างสรรค์ หรือ

การคิดค้นระบบหรือสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นนั้น ต้องนำมาผ่าน

 

กระบวนการแนวความคิด  การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การวิจัย และพิจารณาใน

เรื่องของความเป็นไปได้  ผลกำไรความคุ้มทุน  คุ้มค่า  ที่นำมาสร้างสรรค์ หรือ

พยายามผลักดันให้เป็นจริง              

 

         แน่นอนคนทั่วไปจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ “ยาก” ที่จะเป็นไปได้ หรือบอกว่า

แนวความคิดที่ “เป็นไปได้แต่ก็ยาก ที่จะประสบความสำเร็จ”  

 

       ฉะนั้นมีปัจจัยที่สำคัญต่างๆ มาเป็นตัวกำหนดมากมาย โดยเฉพาะความเชื่อมั่น

และความท้อถอย  ส่วนใหญ่เมื่อได้ผ่านการค้นคว้า พัฒนา หรือวิจัยไปได้สักพัก

ก็จะพบกับทางตัน เพราะ…   ผู้คนไม่คุ้นเคยที่สำคัญ คือต้องอดทนต่อเสียงหัวเราะ

เยาะเย้ย คำถากถาง ให้ได้          

 

เรื่องราวที่ผมเขียนมาทั้งหมด ผมกำลังก้าวผ่านจากจุดนี้เพื่อไปสู่ความสำเร็จ

ที่ยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆ กัน  ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกท่านมาร่วมกันสร้างครับ  

 

นักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มากมายที่อาศัยจินตนาการมาสร้างธุรกิจ ต่างก็เคยประสบปัญหา

เช่นนี้มาแล้วมากมาย แต่พวกเขาก็สามารถก้าวมา มีวันแห่งความยิ่งใหญ่ที่ประสบ

ความสำเร็จมหาศาลมาแล้ว

 

กรุณา…ลงทะเบียน,รับฟรี!  แค่กรอก  ชื่อ… อีเมล์… ด้านบนขวามือครับ

ท่านจะได้รับบทความพิเศษ  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น (นอกเหนือบทความใน Blog นี้)  

 

ท้ายนี้อย่าลืมแบ่งปันสิ่งดี ๆ ที่คุณได้รับให้กับคนที่คุณรู้จักด้วยนะครับ โดยการคลิก  Like,  tweet ,  g+1, share,

แล้วแต่ความสะดวก ครับ อย่าลืม แสดงความคิดเห็นด้านล่างบทความนี้ด้วยนะครับ เพราะความเห็น

ของท่านมีประโยชน์ผมจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ  ขอขอบคุณมากครับ

 

แด่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคุณ

วีระ  ศรีหะรัญ

086-3459746

sriharun@gmail.com