ธุรกิจเครือข่ายจะเติบโตได้ต้องมี 2 รัก

ธุรกิจเครือข่ายจะเติบโตได้ต้องมี 2 รัก

 

                  การสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตมั่นคงแข็งแรง  ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจนั้นต้องมีความรักอยู่ 2 อย่าง คือ

รักผู้คนของเราและรักสินค้าของเรา    ทั้ง 2 อย่างนี้ ต้องรักชนิดที่ต้องเชื่อสุดๆ และศรัทธาสุดๆ

 

รักผู้คน

 

1.รักในผู้คน

เราต้องเป็นคนดี เป็นคนที่เรียบง่าย  เป็นคนจริงใจ  หวังดีต่อผู้อื่น เป็นผู้ให้

ที่แท้จริง โดยมาจากน้ำใสใจจริง  เป็นผู้เสียสละไม่เห็นแก่ตัว จิตใจชอบช่วยเหลือคน

 

ใครอยู่ใกล้เรา เขารู้สึกและสัมผัสได้ในความอบอุ่น  เสมอต้นเสมอปลาย  ตรงนี้แหละ

ที่จะทำให้ลูกค้า หรือคู่ค้าของเราไว้วางใจ  รักและศรัทธาเรา ผูกความรักไว้ด้วยใจ

ซึ่งกันและกัน  เพราะทุกๆ ธุรกิจก็จะต้องมีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง  ยิ่งมีผู้คนมากเท่าไหร่

 

ธุรกิจก็เติบโตมากเท่านั้น   หากเราไม่สามารกรักในผู้คนได้ ลูกค้าเราก็ไม่รักเราด้วย

เช่นกัน สุดท้ายเราก็ไม่สามารถสร้างฐานลูกค้าประจำให้เขาเกิดการซื้อซ้ำได้นะครับ

 

รักสินค้า

2.รักในสินค้า

                  การทำธุรกิจเครือข่าย  สินค้าจะเป็นตัวนำทางเพราะแกนแท้ของธุรกิจคือ

ยอดของธุรกิจ   สินค้าต้องดีและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของเรา และผู้คนที่จะมาเป็น

 

ลูกค้าหรือหุ้นส่วนผู้นำทางธุรกิจ  เราเองต้องรักสินค้าชนิดไม่มีข้อสงสัย และประทับใจ

สินค้าให้มากที่สุด ยิ่งมากยิ่งดี หรือทุกตัวได้เป็นการดีที่สุด   เราต้องใช้สินค้าจนให้

 

เกิดผลกับตัวเอง  โดยให้เป็นไปตามธรรมชาติ  ไม่ใช่ใช้สินค้าเพื่อเป็นหน้าที่ๆ ต้อง

รักษายอด   ต้องใช้เพื่อคุณภาพชีวิตของเราเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องใช้ ขาดไม่ได้

 

เหมือนเราไปใช้ของในห้างสรรพสินค้า หรือตามร้านสะดวกซื้อ เราซื้อกันอย่าง

ธรรมชาติ  เราต้องใช้สินค้าจนได้ผลกับตัวเอง จนเกิดความรักในสินค้า และเกิด

 

 

ความเชื่อมั่นแบบสุดๆ ศรัทธาสุดๆ  แล้วจะกล้าไปบอกเพื่อนๆ ญาติพี่น้อง หรือคน

รู้จัก หรือไม่รู้จัก เมื่อเราประทับใจ เราจะมีความกล้าในการบอกต่อให้เขาได้

 

เพราะเราเต็มใจมีความอยากและหวังดี กำลังไปแก้ปัญหาให้เขา  เหมือนที่เรา

ได้รับความประทับใจมาแล้ว เราจะเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ จึงเกิดความตื่นเต้น

และมั่นใจสุดๆ เพื่อที่จะให้ผู้อื่นมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นอย่างเราครับ

 

 

กรุณา…ลงทะเบียน,รับฟรี! แค่กรอก ชื่อ…อีเมล์…ด้านบนขวามือครับ

ท่านจะได้รับบทความพิเศษ  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น (นอกเหนือบทความใน Blog นี้)

 

ท้ายนี้อย่าลืมแบ่งปันสิ่งดี ๆ ที่คุณได้รับให้กับคนที่คุณรู้จักด้วยนะครับ
เพราะความเห็นของท่านมีประโยชน์ผมจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น ขอขอบคุณมากครับ

แด่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคุณ

รูปวีระ3 เล็ก4

วีระ  ศรีหะรัญ
086-3459746
sriharun@gmail.com

 

ติดตามอ่านบทความที่มีคุณค่าจากผม
http://blog.vee-ra.com

ติดตามผมผ่าน Facebook
www.facebook.com/veerasriharun

ติดตามผมผ่าน Twitter
https://twitter.com/veera_sriharun

ติดตามผมผ่าน Youtube
http://www.youtube.com/user/veerasriharun