การให้คือความสุข

การให้คือความสุข

ความสำเร็จคือการให้ แล้วเราจะมีความสุข

ความสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่ได้ให้

การให้ที่มีคุณค่ายิ่ง มีอยู่ 4 ประการ คือ

1.การให้โอกาส

2.การให้ความรู้

3.การให้ความรักและให้กำลังใจ

4.การให้อภัย

 

1. การให้โอกาส คือการหวังดีต่อผู้อื่น ให้เขาได้เจอสิ่งดีๆ ที่เราได้

พบได้เจอมา เพื่อให้ชีวิตเขาเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

 

ในโลกแห่งความเป็นจริงจึงมีทั้งบุคคลที่อยากได้โอกาสแต่ขาดคนให้

และคนที่มีโอกาสแต่ไม่เห็นคุณค่าและปล่อยให้โอกาสหลุดมือไป

 

โอกาสบางอย่าง กลับมาเยือนครั้งที่สอง  ครั้งที่สาม แต่น่าเสียดาย

บางโอกาสมาเยือนครั้งเดียว   ถ้าไม่ฉวยไว้จะพลาดไปตลอดชีวิต

 

การให้โอกาสเสมือนประตูเปิดทางสว่าง เป็นการเลือกเครื่องมือสำคัญ

เพื่อนำทางไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ

 

2.การให้ความรู้  คือเหมือนการให้ทรัพย์สินที่มีคุณค่าแก่เขาที่ไม่มีวันหมด

เป็นสิ่งที่ทำให้เขาสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ราบรื่น  มีความรู้

มากเขาจะทำงานทำอะไรก็ง่าย ความรู้น้อยจะทำอะไรก็ยากไปหมด

 

สาเหตุที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ก้าวหน้า ไม่เจริญเติบโตก็เพราะขาดอัพเกรดความรู้

ห้ามหยุดการเรียนรู้ หยุดเรียนรู้จะหยุดการเจริญเติบโตทุกอย่าง

 

จนมีคำกล่าวว่า มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเราจะต้องมีความรู้

ให้ทันโลกทันสมัย  มิฉะนั้นเราจะเป็นคนตกยุค และลำบากแน่ครั

 

3.การให้ความรักและให้กำลังใจ ความรักเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต

มนุษย์ หลายๆคนที่สามารถผ่านเรื่องร้ายๆ มาได้ก็เพราะความรัก

 

 ความรักให้คุณยิ้มอยู่ตลอดเวลา หลายคนคงสงสัยว่าทำไมคนมีความรัก

ถึงร่าเริง อยู่ตลอดเวลา ในทางวิทยาศาสตร์ความรักเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นสาร

แห่งความสุขให้กับร่างกาย

 

ดังนั้นในเวลาที่คุณนึกถึงคนรัก คุณจึงรู้สึกมีความสุขอยู่เสมอ ใช่ไหมครับ

และการให้กำลังใจ ก็เช่นกันทำให้ผู้รับมีความสุขอบอุ่น มีพลังมหาศาลที่

ทำให้เขาลุกขึ้นสู้ เคียงข้างกับคุณ เขาจะรักและศรัทธาคุณตลอดไปครับ

 

4.การให้อภัย คือ รู้จักการให้อภัยผู้อื่น แม้ว่าเขาจะทำผิดมากขนาดไหนก็ตาม

เมื่อคุณอภัยเขาได้ คุณจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง ทำให้คุณมีคุณค่าเป็นอย่างมาก

 

จะทำให้คุณมีความสุขที่แท้จริง เมื่อคุณได้ให้อภัย ได้ให้กำลังใจแก่ผู้อื่น

ให้เขาได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนแก้ตัวใหม่  การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

มากเท่าไหร่ คุณก็จะได้รับสิ่งดีๆ กลับคืนจากสิ่งที่คาดไม่ถึงมากเท่านั้น

 

 

 

กรุณา…ลงทะเบียน,รับฟรี! แค่กรอก ชื่อ…อีเมล์…ด้านบนขวามือครับ

ท่านจะได้รับบทความพิเศษ  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น (นอกเหนือบทความใน Blog นี้)

 

ท้ายนี้อย่าลืมแบ่งปันสิ่งดี ๆ ที่คุณได้รับให้กับคนที่คุณรู้จักด้วยนะครับ
เพราะความเห็นของท่านมีประโยชน์ผมจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น ขอขอบคุณมากครับ

แด่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคุณ

รูปวีระ3 เล็ก4

วีระ  ศรีหะรัญ
086-3459746
sriharun@gmail.com

 

ติดตามอ่านบทความที่มีคุณค่าจากผม
http://blog.vee-ra.com

ติดตามผมผ่าน Facebook
www.facebook.com/veerasriharun

ติดตามผมผ่าน Twitter
https://twitter.com/veera_sriharun

ติดตามผมผ่าน Youtube
http://www.youtube.com/user/veerasriharun